Sukces dr. hab. Pawła Mergo, prof. UMCS - Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020

Mamy zaszczyt poinformować, że dla dr. hab. Pawła Mergo, prof. UMCS została oficjalnie przyznana Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”, w czasie odbywającego się w dniach 26-29 września br. Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu – wyjątkowego wydarzenia naukowo-technologicznego.

Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia naszemu naukowcowi, który od lat, konsekwentnie kontynuuje tradycję naukową Lubelskiej Szkoły Światłowodów, wzbogacając jej dorobek o nowe, innowacyjne przedsięwzięcia.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020, przyznana dr. hab. Pawłowi Mergo prof. UMCS jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć laureata
z zakresu technologii fotonicznych i światłowodowych,
w tym tworzenia innowacyjnych rozwiązań w pracach naukowych nad światłowodami specjalnymi
i czujnikami optycznymi w Pracowni Technologii Światłowodów, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, która znajduje się na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.

Celem Forum Inteligentnego Rozwoju jest upowszechnianie nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii o dużym potencjale osiągnięcia sukcesu rynkowego i służących polepszeniu bezpieczeństwa i standardu życia codziennego
w ciągu kolejnych lat. Przyznawana podczas forum Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju od 6 lat trafia w ręce innowatorów i inwestorów, osób i organizacji,
których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny
i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jest to wyjątkowa i znacząca nagroda, popularyzująca jej laureatów w środowisku biznesowym i naukowym
– promuje i docenia autorów innowacji technologicznych i społecznych,
a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.

Organizatorem Forum Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju,
a patronat honorowy nad wydarzeniem objęły m.in.: Parlament Europejski,
Komisja Europejska, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu,
Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Cyfryzacji.

Z dumą prezentujemy pamiątkową statuetkę i certyfikat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”
otrzymane przez dr. hab. Pawła Mergo, prof. UMCS.

Certyfikat i statuetka  Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” dla dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS fot. Bartosz Proll / UMCS  

Przyznana nagroda potwierdza wkład pracy naukowej dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS w realizację trzech projektów i podkreśla ich znaczenie dla rozwoju nowoczesnych technologii fotonicznych:

Projekt ACTPHAST 4.0 (akronim od AcceleraTing PHotonics innovAtion for SME: a one STop-shop-inkubator) to wyjątkowy, międzynarodowy inkubator innowacji fotonicznych w Europie, który jest dostosowany do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw
w podejmowaniu wyzwań i wykorzystaniu możliwości, jakie daje nowa cyfrowa rewolucja w przemyśle 4.0, dzięki technologiom fotonicznym. Projekt wspiera bezpośrednio szersze i szybsze wykorzystanie fotoniki przez przedsiębiorców poprzez dostarczanie rozwiązań zorientowanych na działanie na dwóch uzupełniających się poziomach, zgodnie
z potrzebami biznesowymi firm poprzez: 1) Bezpośredni dostęp do eksperckiej wiedzy wiodących europejskich centrów kompetencji w dziedzinie fotoniki; 2) Profesjonalny coaching dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie technicznych, biznesowych
i finansowych aspektów procesu innowacji fotonicznych, od wykonalności koncepcji
po produkt nadający się do masowej produkcji. Uczestnikami projektu są 24 podmioty naukowe i biznesowe z 12 europejskich krajów.

Przedmiotem projektu DEFROST (akronim od Specialty optical fibers for applications
in secure data transmission systems with optical multiplexing) jest opracowanie technologii wytwarzania włókien światłowodowych odpornych na podsłuchy,
do zastosowań w bezpiecznych sieciach teleinformatycznych. Do sieci takich można zaliczyć między innymi sieci wykorzystywane przez banki, instytucje finansowe
czy też instytucje rządowe.

Celem projektu „Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji”, finansowanego ze źródła NCBR TECHMATSTRATEG, jest opracowanie innowacyjnych światłowodów kilkudomowych, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie ostatniego niezagospodarowanego w telekomunikacji obszaru zwiększenia ilości informacji przesyłanej jednym światłowodem tzw. multipleksacji przestrzennej.
W ramach projektu są opracowane nanostrukturyzowane włókna fotoniczne
o zdefiniowanych właściwościach polaryzacyjnych, kształtowanej dyspersji i rozkładzie pola modowego oraz dużej nieliniowości pozwalające na kilkumodową propagację nowej generacji.

Dzięki zaangażowaniu dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS zakończono istotny etap realizacji nowego projektu NLPQT- Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych na Wydziale Chemii UMCS – rozbudowę nowoczesnej infrastruktury do wytwarzania światłowodów w ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych. Projekt NLPQT został dofinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Oś priorytetowa: IV Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego, działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki). Wartość dofinansowania projektu NLPQT dla UMCS wyniosła: 11 802 367,42 zł .

Dr hab. Paweł Mergo prof. UMCS w nowej części Pracowni Technologii Światłowodów w Collegium Chemicum na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie, fot. Bartosz Proll

W kwietniu 2021 r. zakończył się remont pomieszczeń technologicznych Pracowni Technologii Światłowodów. Dzięki uzyskaniu finansowania zewnętrznego z projektu Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych NLPQT (projekt realizowany w konsorcjum: UW – lider, IChF, PWr, PŚl, PCSS, UMK) najważniejsze pomieszczenia powiększyły się o dodatkową przestrzeń, a nowa organizacja otoczenia infrastruktury technologicznej do wytwarzania światłowodów, zdecydowanie poprawiła funkcjonalność Pracowni. Realizacja projektu NLPQT pozwoliła również znacząco doposażyć Pracownię
w nową aparaturę. Zakupiono m. in. najnowocześniejsze optyczne analizatory widma, źródło Supercontinuum, reflektometr optyczny z funkcją czujnika rozłożonego, urządzenie do wytwarzania kombajnerów światłowodowych oraz zestaw do analiz mechanicznych. Projekt pozwolił również na sfinansowanie zakupu profesjonalnej wyciągarki do światłowodów o wysokości roboczej 10 m.

 Dla Pracowni Technologii Światłowodów jest to niewątpliwie historyczny moment. Obecnie nie tylko naukowo, ale również pod względem dysponowania infrastrukturą i przestrzenią do prowadzenia działań własnych i perspektywicznej współpracy z przedsiębiorcami, należy do ścisłego światowego grona najlepszych zespołów badawczych zajmujących się technologiami światłowodowymi i fotonicznymi. Pracownia Technologii Światłowodów wraz z jej zespołem naukowym, kierowanym przez dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS – laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju dołączyła do grona liderów Inteligentnego Rozwoju wśród instytucji naukowo-badawczych.

Wydział Chemii UMCS od lat proponuje, w ramach oferty kształcenia na kierunku Chemia – studia stacjonarne II stopnia, innowacyjną specjalność Technologie fotoniczne i światłowodowe. Profil kształcenia studentów w ramach tej specjalności realizowany jest w większości przez zespół naukowców i nauczycieli akademickich Pracowni Technologii Światłowodów. Dzięki nowej części pracowni, wzbogaconej
o najnowocześniejszą aparaturę, studenci będą mogli jeszcze lepiej poznać i zrozumieć cały proces wytwarzania technologii światłowodowych – od momentu ich zaprojektowania po wytworzenie prototypów światłowodów nowej generacji. Technologie fotoniczne i światłowodowe mają strategiczne znaczenie w wielu branżach przemysłu 4.0 – od informatyki i telekomunikacji, po inżynierię medyczną, a specjalistyczne czujniki światłowodowe stosowane m.in. w przemyśle wydobywczym, efektywnej energetyce
– m. in. projektowaniu systemów fotowoltaicznych, w sterowaniu ruchem ulicznym
i pojazdami autonomicznymi, kontroli procesów technologicznych i monitoringu infrastruktury technicznej.

Kształcenie kolejnych pokoleń specjalistów z zakresu technologii fotonicznych
i światłowodowych w
Pracowni Technologii Światłowodów to kontynuacja tradycji Lubelskiej Szkoły Światłowodów, dzięki której w 1975 roku powstały pierwsze polskie światłowody wytworzone na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie – było to pionierskie osiągnięcie w ówczesnej Europie Środkowo-Wschodniej.
Sukces otrzymania przez dr hab. Pawła Mergo prof. UMCS Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 jest niewątpliwie kolejnym znaczącym wydarzeniem, podkreślającym dotychczasowe osiągnięcia Pracowni Technologii Światłowodów
w Instytucie Nauk Chemicznych, na Wydziale Chemii UMCS.

Zachęcamy do obejrzenia poniższej galefii zdjęć prezentuijących najnowszą część Pracownii Technologii Światłowodów w Instytucie Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.

Zdjęcie główne: dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS w Pracowni Technologii Światłowodów - fot. Bartosz Proll /UMCS
Zdjęcia w galeriach: fot. Marcin Wiechnik / UMCS; fot. Bartosz Proll / UMCS


    Aktualności