Tytuł projektu: "Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną - akronim projektu DEFROST"

Nr umowy: POIR.04.01.01-00-0034/17-00

Źródło finansowania: Program FOTONIKA POIR 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - Wspólne Przedsięwzięcie NCBiR z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii UMCS

Wartość projektu: 3 575 400,00  zł

Termin realizacji: 01-10-2018 – 30-09-2020

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Mergo

Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wykonywania włókien światłowodowych odpornych na podsłuchy, do zastosowań w bezpiecznych sieciach teleinformatycznych. Do sieci takich można zaliczyć między innymi sieci wykorzystywane przez banki, instytucje finansowe czy też instytucje rządowe

Projekt obsługujemgr Wioletta Ostrowska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS