Relacje medialne ze spotkania autorskiego – promocja książki "Wanda Brzyska. Moje życie"

Dzięki wspólnym staraniom Wydziału Chemii UMCS, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
oraz Urzędu Miasta Lublin wydana została książka „Wanda Brzyska. Moje życie”.
Dnia 16.11.2021 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów odbyło się spotkanie autorskie promujące książkę red. Krzysztofa Załuskiego poświęconą wybitnemu naukowcowi naszego wydziału - prof. dr hab. Wandzie Brzyskiej (1931-2020).


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji medialnych z wydarzenia,
które skupiło uwagę mediów akademickich i lokalnych.

Promocja książki „Wanda Brzyska. Moje życie ”
- reportaż Telewizji Akademickiej TV UMCS

Realizacja: Joanna Puszka, Klaudia Ziółkowska, Tomir Jędrejek,
                    Arkadiusz Zawadzki

Spotkanie autorskie promujące monografię „Wanda Brzyska. Moje życie” wydaną
przez Wydawnictwo UMCS było okazją, aby poznać tradycje rodzinne, fakty z życia i pasję sportową, które ukształtowały w młodości prof. Wandę Brzyską jako przyszłego uczonego, prorektora UMCS i wychowawcę wielu pokoleń studentów. Autorem książki poświęconej profesor Wandzie Brzyskiej jest redaktor Krzysztof Załuski.

Patronat honorowy nad książką objął Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk.

Uroczystą promocję książki poprowadziły wspólnie Dziekan Wydziału Chemii
UMCS
w Lublinie – prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska oraz Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
– prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek
.

W trakcie uroczystości Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia,
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, przedstawiła biografię naukową
prof. Wandy Brzyskiej – wybitnego naukowca chemika i nauczyciela akademickiego.


Rozmowa z autorem książki – red. Krzysztofem Załuskim – dziennikarzem, redaktorem, byłym sportowcem, autorem książek o Lublinie i scenariuszy filmów dokumentalnych
oraz z głównym pomysłodawcą powstania biografii prof. Wandzie Brzyskiej
– Januszem Weissem była prowadzona przez Urszulę Jackowską z Wydziału Chemii UMCS.

fot. Tomasz Poślada / UMCS

Organizatorzy spotkania – Wydział Chemii UMCS i Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział w Lublinie serdecznie dziękują gościom spotkania za przybycie
i aktywny w nim udział.


Szczególne podziękowania kierujemy do licznie przybyłej rodziny prof. Wandy Brzyskiej, bez których pomocy i zaangażowania zarówno monografia, jak i spotkanie promujące książkę „Wanda Brzyska. Moje życie” nie miałyby tak uroczystego charakteru.

Dziękujemy również za wsparcie w przygotowaniu spotkania pracownikom działów promocji i realizacji technicznej AKCiM UMCS Chatka Żaka.

Podziękowania specjalne kierujemy do akademickiej Telewizji Akademickiej TV UMCS, dzięki której powstał reportaż Promocja książki „Wanda Brzyska. Moje życie ”, relacjonujący to wydarzenie – przygotowany przez Joannę Puszkę, Klaudię Ziółkowską, Tomira Jędrejka i Arkadiusza Zawadzkiego.

Dziękujemy Redakcji Panoramy Lubelskiej TVP3 Lublin za odwiedzenie z kamerą naszego spotkania autorskiego.

Link do obejrzenia relacji: https://lublin.tvp.pl/56958127/16-listopada-2021-g-2130

Panorama Lubelska „Biografia prof. Wandy Brzyskiej” (od 12:19 minuty wydania)
reporter: Aleksander Brudziński; zdjęcia: Karol Wiśniewski

Wszystkich tych, którzy nie mieli jeszcze szansy poznać treści monografii,
zachęcamy do lektury książki „Wanda Brzyska. Moje życie”,
dostępnej w księgarni internetowej Wydawnictwa UMCS.

Dodatkowe informacje o książce red. Krzysztofa Załuskiego
„Wanda Brzyska. Moje życie”

są dostępne pod tym linkiem na stronie Wydawnictwa UMCS.

Link do szczegółowych informacji o spotkaniu, opublikowanych
we wcześniejszych Aktualnościach na stronie Wydziału Chemii UMCS.
 
zdjęcia: Tomasz Poślada / UMCS

    Aktualności