Relacja ze spotkania autorskiego - promocji książki "Wanda Brzyska. Moje życie"

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć relacjonujących spotkanie autorskie poświęcone książce „Wanda Brzyska. Moje życie”, które odbyło się 16.11.2021 r.
w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Organizatorzy spotkania – Wydział Chemii UMCS i Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział
w Lublinie, zaprosili red. Krzysztofa Załuskiego – autora książki „Wanda Brzyska. Moje życie” oraz najbliższą rodzinę Pani Profesor – córkę Dorotę Weiss z mężem Januszem i wnuki do podzielenia się wspomnieniami współpracy z panią profesor nad przygotowaniem tekstu tej wyjątkowej monografii wydanej przez Wydawnictwo UMCS.

Uroczystą promocję książki rozpoczęły wspólnie Dziekan Wydziału Chemii UMCS
w Lublinie – prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska oraz Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego – prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek
od powitania gości oraz przedstawicieli instytucji, które miały znaczący wkład
w przygotowanie wydania książki.

Monografia „Wanda Brzyska. Moje życie” powstała przy zaangażowaniu finansowym
i organizacyjnym Wydziału Chemii UMCS, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Urzędu Miasta Lublin. Patronat honorowy nad książką objął Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk,
którego podczas spotkania reprezentował Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin ds. Marketingu – dr Tomasz Rakowski.

W trakcie uroczystości Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, przedstawiła biografię naukową prof. Wandy Brzyskiej – wybitnego chemika, specjalisty m.in. w badaniu pierwiastków ziem rzadkich, inicjatorki rozwoju lubelskiej szkoły chemii koordynacyjnej oraz historycznie pierwszej kobiety
na stanowisku prorektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

fot. Bartosz Proll / UMCS

Wprowadzeniem w tematykę książki była projekcja materiału filmowego będącego integralną częścią monografii "Wanda Brzyska. Moje życie" napisanej przez Krzysztofa Załuskiego. Autorem materiału filmowego – kolażu archiwalnych zdjęć z nagranym głosem komentarza prof. Wandy Brzyskiej jest mgr Jakub Kotynia – asystent Katedry Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS.

Rozmowa z autorem książki – red. Krzysztofem Załuskim – dziennikarzem, redaktorem, byłym sportowcem, autorem książek o Lublinie i scenariuszy filmów dokumentalnych oraz z głównym pomysłodawcą powstania biografii prof. Wandzie Brzyskiej – Januszem Weissem była moderowana przez Urszulę Jackowską z Wydziału Chemii UMCS. W trakcie rozmowy o głównej bohaterce książki wspominane były liczne wątki dotyczące historii jej rodziny oraz przedstawionych w książce realiów życia na Wileńszczyźnie i w Polsce w okresie międzywojennym, kontrastujących z końcem lat 30. XX w. i czasem okupacji wojennej w Lublinie, a także z nową socrealistyczną rzeczywistością w latach powojennych.

Historia życia prof. Wandy Brzyskiej była silnie związana z ówczesną społecznością akademicką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – najpierw jako studentki chemii i spadochroniarki, a z czasem jako cenionego naukowca i nauczyciela akademickiego. Prezentacji biografii prof. Wandzie Brzyskiej jako sportowca dopełnił pan Władysław Bubień – przedstawiciel Klubu Seniorów Lotnictwa, działającego przy Aeroklubie Lubelskim w Radawcu, który w krótkiej prezentacji zdjęć przybliżył jej sukcesy w zawodach i pracę społeczno-edukacyjną wśród młodzieży zafascynowanej lotnictwem i spadochroniarstwem.

Spotkanie zakończyło się wspólnym wspominaniem prof. Wandzie Brzyskiej i podpisywaniem poświęconej jej monografii wydanej przez Wydawnictwo UMCS przy akompaniamencie muzyki instrumentalisty Michała Iwanka – asystenta Katedry Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2021