Praktyki zawodowe - projekt Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunkach z obszaru przyrodniczego, języków obcych, matematyki i informatyki ze specjalnością nauczycielską do realizacji praktyk zawodowych w jednej ze szkół uczestniczących w projekcie „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie”.

Zapewniamy merytoryczną pomoc oraz wsparcie doświadczonych pedagogów-praktyków, którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach projektowych, doskonaląc i unowocześniając swoje metody i formy pracy.

Praktyki w szkołach wiodących odbywać się będą w nowo wyremontowanych
i doposażonych pracowniach tematycznych.

Praktykę zawodową można realizować w następujących szkołach biorących udział
w projekcie:

Szkoły wiodące:

 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie,
  ul. Radości 13, 20-530 Lublin;
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie,
  ul. Wajdeloty 12, 20-604 Lublin;

Szkoły współpracujące:

 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie,
  ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin;
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie,
  ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin;
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie,
  ul. Józefa Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin;
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie,
  ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin;
 • Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie,
  ul. Pana Wołodyjowskiego 13, 20-627 Lublin;
 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach, 21-080 Garbów;
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie,
  ul. Szkolna 25; 21-080 Garbów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie realizacji praktyk zawodowych
w szkołach biorących udział w projekcie.Serdecznie zapraszamy!

Biuro projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie”
Rektorat
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
pokój nr 1001

tel. 81 537 58 45    e-mail: modelowa.szkola@poczta.umcs.lublin.pl

źr.: UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  19 sierpnia 2021