Praktyki zawodowe

Zapraszamy do realizacji praktyk w semestrze letnim 2021/2022!

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunkach z obszaru przyrodniczego, języków obcych, matematyki i informatyki ze specjalnością nauczycielską do realizacji praktyk zawodowych w jednej ze szkół uczestniczących w projekcie „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie”.

Zapewniamy merytoryczną pomoc oraz wsparcie doświadczonych pedagogów-praktyków, którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach projektowych, doskonaląc i unowocześniając swoje metody i formy pracy.

Praktyki w szkołach wiodących odbywać się będą w nowo wyremontowanych i doposażonych pracowniach tematycznych.

Praktykę zawodową można realizować w następujących szkołach biorących udział w projekcie:

Szkoły wiodące:

  • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13, 20-530 Lublin;
  • XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, ul. Wajdeloty 12, 20-604 Lublin;

Szkoły współpracujące:

  • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin;
  • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin;
  • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, ul. Józefa Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin;
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, ul. Ogrodowa 16, 20-400 Lublin;
  • Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, ul. Pana Wołodyjowskiego 13, 20-627 Lublin;
  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach, 21-080 Garbów;
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie, ul. Szkolna 25; 21-080 Garbów.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie realizacji praktyk zawodowych w szkołach biorących udział w projekcie.

Serdecznie zapraszamy!