Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS

W imieniu Instytutu Nauk Chemicznych UMCS jest nam niezmiernie miło poinformować o sukcesie dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS – Laureata Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Serdecznie gratulujemy naszemu pracownikowi naukowemu, który od lat, konsekwentnie kontynuuje tradycję naukową Lubelskiej Szkoły Światłowodów, wzbogacając jej dorobek o nowe, innowacyjne przedsięwzięcia.

dr hab. Paweł Mergo prof. UMCS (fot. Bartosz Proll / UMCS)

Przyznanie dr. hab. Pawłowi Mergo prof. UMCS Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 jest wyrazem uznania dla jego dotychczasowych osiągnięć z zakresu technologii fotonicznych i światłowodowych, w tym tworzenia innowacyjnych rozwiązań w pracach naukowych nad światłowodami specjalnymi i czujnikami optycznymi w Pracowni Technologii Światłowodów, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS.

Z dumą prezentujemy pamiątkowy certyfikat nagrodzonego profesora, serdecznie gratulując prestiżowego wyróżnienia.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” potwierdza wkład pracy naukowej dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS w realizację trzech projektów i podkreśla ich znaczenie dla rozwoju nowoczesnych technologii fotonicznych:

Projekt ACTPHAST 4.0 (akronim od AcceleraTing PHotonics innovAtion for SME: a one STop-shop-inkubator) to wyjątkowy, międzynarodowy inkubator innowacji fotonicznych w Europie, który jest dostosowany do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w podejmowaniu wyzwań i wykorzystaniu możliwości, jakie daje nowa cyfrowa rewolucja w przemyśle 4.0, dzięki technologiom fotonicznym. Projekt wspiera bezpośrednio szersze i szybsze wykorzystanie fotoniki przez przedsiębiorców poprzez dostarczanie rozwiązań zorientowanych na działanie na dwóch uzupełniających się poziomach, zgodnie z potrzebami biznesowymi firm poprzez: 1) Bezpośredni dostęp do eksperckiej wiedzy wiodących europejskich centrów kompetencji w dziedzinie fotoniki; 2) Profesjonalny coaching dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie technicznych, biznesowych i finansowych aspektów procesu innowacji fotonicznych, od wykonalności koncepcji po produkt nadający się do masowej produkcji. Uczestnikami projektu są 24 podmioty naukowe i biznesowe z 12 europejskich krajów.

Przedmiotem projektu DEFROST (akronim od Specialty optical fibers for applications in secure data transmission systems with optical multiplexing) jest opracowanie technologii wytwarzania włókien światłowodowych odpornych na podsłuchy, do zastosowań w bezpiecznych sieciach teleinformatycznych. Do sieci takich można zaliczyć między innymi sieci wykorzystywane przez banki, instytucje finansowe czy też instytucje rządowe.

Celem projektu „Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji”, finansowanego ze źródła NCBR TECHMATSTRATEG, jest opracowanie innowacyjnych światłowodów kilkudomowych, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie ostatniego niezagospodarowanego w telekomunikacji obszaru zwiększenia ilości informacji przesyłanej jednym światłowodem tzw.multipleksacji przestrzennej. W ramach projektu są opracowane nanostrukturyzowane włókna fotoniczne o zdefiniowanych właściwościach polaryzacyjnych, kształtowanej dyspersji i rozkładzie pola modowego oraz  dużej nieliniowości pozwalające na kilkumodową propagację nowej generacji.

Dzięki zaangażowaniu dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS trwają obecnie intensywne prace w Collegium Chemicum Wydziału Chemii UMCS nad rozbudową nowoczesnej infrastruktury do wytwarzania światłowodów w ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych. Pracownia Technologii Światłowodów wraz z zespołem naukowym kierowanym przez dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS dołącza tym samym do grona liderów Inteligentnego Rozwoju wśród instytucji naukowo-badawczych.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest prestiżowym wyróżnieniem doceniającym innowatorów w środowisku biznesowym i naukowym. Popularyzuje i promuje autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycje podnoszące standard życia oraz stymulujące rozwój gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach.

Cieszymy się, że możemy już teraz poinformować o sukcesie dr. hab. Pawła Mergo prof. UMCS, oczekując na moment uroczystego wręczenia profesorowi nagrody podczas 5. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie, planowanego na wiosnę 2021 r.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju od 5 lat trafia w ręce innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia wpływa pozytywnie na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a patronat honorowy nad forum objęły m.in.: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Cyfryzacji.

Zachęcamy do lektury krótkiego wywiadu z dr. hab. Pawłem Mergo prof. UMCS „Lubelskie światłowody”, którego udzielił wraz z Anną Grzegorczyk, Dyrektorem Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS dla portalu internetowego Rzecz o Innowacjach.

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2020