16. Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii

10.02.2014

Zdjęcia z Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej z badań za 2013 rok (10-11 lutego 2014 r.). fot. Ryszard Filipowski