14. Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii

14.02.2013

Zdjęcia z Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej z badań za 2011 rok (6-7 lutego 2012 r.). fot. Ryszard Filipowski, Władysław Janusz