Katedra Chemii Organicznej

kierownik: dr hab. Marek Stankevič, prof. UMCS
- dr hab. Marek Stankevič prof. UMCS
- dr Kamil Dziuba
- dr Sławomir Frynas
- dr Sylwia Sowa
- dr Katarzyna Szwaczko
- dr Elżbieta Łastawiecka
- mgr Adam Włodarczyk