Uroczystość 50-lecia uzyskania stopnia doktora nauk chemicznych przez prof. Emiliana Chibowskiego i prof. Bronisława Jańczuka

17.07.2023

W siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, dni 20 czerwca 2023 r. odbyła się uroczysta sesja poświęcona obchodom 50-lecia uzyskania stopnia doktora nauk chemicznych przez prof. dr hab. Emiliana Chibowskiego i prof. dr hab. Bronisława Jańczuka z Katedry Zjawisk Międzyfazowych Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS. W uroczystości zięli udział: JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektorzy prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Władze Instytutu i Wydziału Chemii, Przewodnicząca III Oddziału LTN prof. dr hab. Elżbieta Jartych, profesor honorowy UMCS prof. Fernando Gonzalez-Caballero z Uniwersytetu w Granadzie, z którym obaj profesorowie prowadzą wieloletnią współpracę naukową, którą kontynuują także pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych, Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. fot. Urszula Jackowska