Relacje medialne ze spotkania autorskiego – promocja książki "Wanda Brzyska. Moje życie"

26.11.2021

Książka „Wanda Brzyska. Moje życie” została wydana dzięki wspólnym staraniom Wydziału Chemii UMCS, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Urzędu Miasta Lublin. Spotkanie autorskie promujące monografię „Wanda Brzyska. Moje życie” wydaną przez Wydawnictwo UMCS było okazją, aby poznać tradycje rodzinne, fakty z życia i pasję sportową, które ukształtowały w młodości prof. Wandę Brzyską jako przyszłego uczonego, prorektora UMCS i wychowawcę wielu pokoleń studentów. Autorem książki poświęconej profesor Wandzie Brzyskiej jest redaktor Krzysztof Załuski. Patronat honorowy nad książką objął Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk. Fot. Tomasz Poślada