15. Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii

15.02.2013

Zdjęcia z Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej z badań za 2012 rok (11-12 lutego 2013 r.). fot. Ryszard Filipowski