Zmarła mgr Grażyna Grodzicka

Kolegium Dziekańskie Wydziału Chemii

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

z głębokim żalem zawiadamia, że dnia 3 listopada 2021 roku zmarła

 

Mgr Grażyna Grodzicka

 

Wieloletni Pracownik Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego,
pracownik emerytowany
Wydziału Chemii UMCS

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 listopada br. o godz. 14.00 
na Cmentarzu Komunalnym
przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie 

    Aktualności

    Data dodania
    8 listopada 2021