Zmarła dr hab. Barbara Ościk-Mendyk

Dziekani Wydziału Chemii oraz Dyrektorzy Instytutu Nauk Chemicznych
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają,
że dnia 12 maja 2023 roku zmarła


Dr hab. Barbara Ościk-Mendyk


    Pani dr hab. Barbara Ościk-Mendyk urodziła się 8 marca 1952 r. w Lublinie. W 1976 roku ukończyła studia chemiczne
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS.

    Z Wydziałem Chemii związana była od 1975 roku, początkowo jako pracownik techniczny, a następnie jako asystent
naukowo-badawczy w Zakładzie Chemii Fizycznej Instytutu Chemii UMCS. W 1981 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych
na podstawie rozprawy zatytułowanej „Zastosowanie doświadczalnych danych nadmiarowej adsorpcji do badania zależności RM
od składu mieszanej fazy ruchomej”. W 1993 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Studia nad mechanizmem procesu cieczowej chromatografii adsorpcyjnej z dwu- i trójskładnikową fazą ruchomą”.

   Dr hab. Barbara Ościk-Mendyk była uznaną specjalistką w dziedzinie chromatografii, a wyniki swoich badań opublikowała
w ok. 45 artykułach, w większości w renomowanych czasopismach zagranicznych. Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych
w 1981 r. otrzymała Nagrodę Indywidualną I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz liczne nagrody Rektora UMCS. Dr hab. Barbara Ościk-Mendyk była osobą o licznych pasjach, wspaniałą koleżanką, bardzo lubianą przez współpracowników i studentów.


Żegnamy naszą Przyjaciółkę i Koleżankę, cenionego pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 19 maja 2023 r. o godzinie 13.00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Białej.
Po uroczystości nastąpi złożenie prochów w grobowcu rodzinnym na cmentarzu przy ul. Lipowej.


    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2023