Zmarł prof. Kurt Binder

 

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE
WYDZIAŁU CHEMII
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 27 WRZEŚNIA 2022 ROKU 
W WIEKU 78 LAT ZMARŁ

 Profesor Kurt Binder

Doctor Honoris Causa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 Profesor Kurt Binder swoją karierę naukową rozpoczął w roku 1967, kiedy to po ukończeniu studiów fizycznych w Politechnice Wiedeńskiej został przyjęty na studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Atomowej w Wiedniu. Po uzyskaniu tytułu doktora w marcu 1969 r. na postawie rozprawy „Berechnung der Spinkorrelationfunktionen von Ferromagnetika”, przeniósł się do Niemiec i rozpoczął pracę w Politechnice Monachijskiej, gdzie przebywał do końca roku 1973. Po habilitacji w 1973 r. uzyskał stanowisko profesora fizyki teoretycznej w Uniwersytecie w Saarbrücken. Pracował tam do lipca 1977 roku. Od października 1977 roku podjął pracę jako profesor w Uniwersytecie w Kolonii i jednocześnie jako kierownik Instytutu Fizyki II w Centrum Badań Jądrowych w Juelich. W roku 1983 przenosi się do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji i obejmuje stanowisko kierownika Zakładu Fizyki Faz Skondensowanych.

Zainteresowania naukowe profesora Bindera były nader rozległe i dotyczyły głównie teorii przemian fazowych i zjawisk krytycznych w układach objętościowych oraz powierzchniowych, teorii stanu szklistego i właściwości ciał amorficznych, własności termodynamicznych układów polimerowych i magnetycznych. Do najważniejszych osiągnięć naukowych profesora Bindera należy opracowanie teorii skalowania  w układach skończonych, dzięki której możliwe jest wykorzystanie metod symulacji komputerowych w badaniach zjawisk krytycznych i przemian fazowych. Dowodem uznania autorytetu prof. Kurta Bindera jest to, że przez wiele lat był członkiem komitetów redakcyjnych wielu czasopism naukowych. Od roku 1993 profesor Binder był członkiem korespondentem Austriackiej Akademii Nauk, od roku 1999 Przewodniczącym Komisji (C3) UIPAP, od roku 1989 był członkiem Max Planck Society. W roku 1993 otrzymał prestiżową nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego (Medal Maxa Plancka), natomiast w roku 2001 został laureatem nagrody CECAM (Berni J. Adler Prize).

Związki profesora Bindera z naszym Uniwersytetem rozpoczęły się w roku 1988, kiedy to Profesor Andrzej Patrykiejew, po uzyskaniu stypendium z Fundacji Alexandra von Humboldta rozpoczął współpracę z grupą profesora Bindera. W roku 2007 Profesor Kurt Binder otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Profesora Bindera zapamiętamy jako genialnego naukowca i wspaniałego nauczyciela z nieskończoną cierpliwością i zapałem do dyskusji i wyjaśniania złożonych problemów w sposób prosty i dokładny.

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2022