Zaproszenie na szkolenie dot. przemysłu tworzyw sztucznych

Specjalista w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań z tworzyw sztucznych - to wyjątkowe szkolenie przeznaczone dla: pracowników przemysłu tworzyw sztucznych, studentów I, II, III stopnia zainteresowanych problematyką opakowań z tworzyw sztucznych oraz osób związanych z branżą tworzyw sztucznych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności oraz zostać specjalistą
w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze tworzyw sztucznych.

REKRUTACJA: Link do szczegółowych informacji w języku angielskim

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 7 września 2021 roku.

Program jest finansowany przez UE w ramach projektu ERASMUS + KA2 PackAlliance, w którym uczestniczą wiodący partnerzy akademiccy
i przemysłowi w tej dziedzinie z Hiszpanii, Finlandii, Włoch i Polski.

Szkolenie potrwa od 1 października 2021 r. do 20 maja 2022 r.

Program będzie podzielony na pięć modułów tematycznych:

Moduł 1. Nowe materiały i biomateriały
Moduł 2. Ekoprojektowanie i innowacyjne procesy produkcyjne
Moduł 3. Zaangażowanie obywateli i konsumentów
Moduł 4. Zarządzanie i waloryzacja odpadów
Moduł 5. Moduł praktyczny oparty na modelu nauczania Challenge Based
Learning

Moduły 1-4 będą odbywały się online na platformie moodle w formie zajęć asynchronicznej i synchronicznej.

Program kończy się 8-tygodniowym, wspólnym praktycznym modułem opartym 
na modelu nauczania Challenge Based Learning
. Szkolenie oferuje ograniczonej liczbie uczestników możliwość uczestniczenia w mobilności międzynarodowej,
w której zostaną przyznane stypendia na pokrycie kosztów podróży i utrzymania.
Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim.


źr.: UMCS    Aktualności

    Data dodania
    29 czerwca 2021