Zaproszenie na Panelowe Spotkania Dyskusyjne PAN Oddział Lublin - Konferencja "Innowacje w Praktyce" i Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INNO WINGS 2021

Szanowni Państwo,

Kolejna edycja Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin (PSD 2021)
odbędzie się w dniu 14.10.2021
i będzie obejmować trzy, symultanicznie odbywające się wydarzenia:

  • VIII Konferencję naukowo-techniczną "Innowacje w Praktyce"
    przeznaczoną głównie dla młodych naukowców
  • Warsztaty naukowe w dyscyplinach humanistycznych, medycznych, technicznych, chemicznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności obejmujące problematykę innowacyjności.

W tym także po raz pierwszy w tym roku:

  • Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INNO WINGS 2021 

Na spotkania – Konferencję, Warsztaty i Wystawę zaproszeni zostaną: dyrektorzy
i kierownicy przedsiębiorstw przemysłowych, pracownicy naukowi oraz studenci
i doktoranci z kraju i z zagranicy. Uczestnicy poszczególnych paneli otrzymają certyfikaty uczestnictwa. W ramach VIII Konferencji "Innowacje w Praktyce" odbędzie się konkurs na najlepszą prezentację posterową.

Celem Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin jest integracja środowiska naukowego z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych rozwiązań z obszarów: techniki, nauk przyrodniczych i medycznych.

Oryginalnym rozwiązaniem tego typu spotkań jest to, że w jednym obiekcie, w tym samym czasie przedstawiane są prezentacje i prowadzone są dyskusje w środowisku naukowym w którym uczestnicy mają wykształcenie inżynierskie, medyczne, chemiczne, rolnicze czy humanistyczne, a ich miejscem pracy jest jedna z pięciu lubelskich uczelni.

Ponadto, poprzez taką integrację środowiska Oddział Lubelski PAN uzyska wymierne efekty w zakresie propagowania dobrych praktyk wśród studentów,
studentów-doktorantów i przedsiębiorców, co z kolei pozwoli na rozwój i poprawę współpracy w zakresie działań o charakterze rozwojowym.

Warsztaty połączone z konferencją wraz z licznymi panelami mają charakter cykliczny i są organizowane od 2012 r. Podczas Konferencji głos zabiorą doświadczeni badacze, młodzi naukowcy oraz studenci – doktoranci
z kraju i zagranicy.


Szczególnego efektu organizatorzy upatrują w postaci zacieśnienia współpracy pomiędzy 5 lubelskimi uczelniami i przedstawicielami z zakładów przemysłowych.
Ma to duże znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do priorytetów UE i aktualnie wdrażanego projektu Horyzont Europa (2021-2027), w którym ważną rolę odgrywa współpraca międzysektorowa, głównie współpraca nauki i biznesu. Ponadto, organizatorzy kładą
duży nacisk na aspekt praktyczny i w ramach panelu dyskusyjnego odbędą się warsztaty dotyczące nowych, ciekawych zagadnień     techniczno – humanistycznych.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja on-line udziału w konferencji jako prelegent, uczestnik warsztatów lub słuchacz konferencji. Rejestracja jest bezpłatna i otwarta on-line do dn. 10.10.2021 r.

Szczegółowe informacje oraz panel rejestracji, formularze rejestracji są dostępne on-line na stronie internetowej:  cine.edu.pl

Transmisja on-line dla zarejestrowanych uczestników wydarzeń : cine.edu.pl

Z uwagi na sytuację pandemiczną Organizatorzy proponują hybrydową formę Konferencji.
Zastrzegamy sobie jednak zmianę formy Konferencji na on-line.

Serdecznie zapraszamy do udziału konferencji.


 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do koordynatora PSD 2021: 

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. uczelni  

(tel. 502 265 207, adres e-mail: tklepka@gmail.com)

 

Koordynatorzy wydarzenia z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej:

Prof. dr hab. Agnieszka Nosal – Wiercińska (agnieszka.nosal-wiercinska@mail.umcs.pl)

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska (wisniewska@hektor.umcs.lublin.pl)
    Aktualności