Zakończenie projektu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”

W dniu 10.05.2019 r. na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia UMCS odbyło się sprawozdanie studentów, którzy wzięli udział w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”

W grancie Ministerstwa wziął udział Paweł Woźnicki - student II roku II st. kierunku chemia kryminalistyczna. W ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Od projektu badawczego do konferencji i z powrotem - droga rozwoju młodego naukowca” odbył dwa wyjazdy na międzynarodowe konferencje naukowe:

 1. Phosphorus, Boron and Silicon 2018”, która odbyła się w Barcelonie, w dniach 10-12.12.2018 r.,
 2. 10th European Organic Chemistry Congress”, która odbyła się w Rzymie, w dniach 20-21.03.2019 r.

Od projektu badawczego do konferencji i z powrotem - droga rozwoju młodego naukowca” - projekt realizowany jest na Wydziale Chemii UMCS w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Najlepsi z najlepszych 3.0!” oraz jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Aktualności

  Autor
  Karol Pilorz
  Data dodania
  14 maja 2019