Zakończenie projektu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”

W dniu 10.05.2019 r. na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia UMCS odbyło się sprawozdanie studentów, którzy wzięli udział w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”

W grancie Ministerstwa wziął udział Paweł Woźnicki - student II roku II st. kierunku chemia kryminalistyczna. W ramach projektu pt.  „Od projektu badawczego do konferencji i z powrotem - droga rozwoju młodego naukowca” odbył dwa wyjazdy na międzynarodowe konferencje naukowe:

 1. Phosphorus, Boron and Silicon 2018”, która odbyła się w Barcelonie, w dniach 10-12.12.2018 r.,
 2. 10th European Organic Chemistry Congress”, która odbyła się w Rzymie, w dniach 20-21.03.2019 r.

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie realizuje projekt „Od projektu badawczego do konferencji i z powrotem - droga rozwoju młodego naukowca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez udział w projekcie pozakonkursowym  o charakterze koncepcyjnym pn. „Najlepsi z najlepszych 3.0!”.

Cel projektu: wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

  Aktualności

  Autor
  Karol Pilorz
  Data dodania
  14 maja 2019