Wybory uzupełniające do RWSS - Wydział Chemii UMCS

W związku z zarządzeniem Nr 3/2021 Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów na podstawie §111 ust. 1 oraz §117 ust. 1 i 3 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 2 lipca 2021 roku, zarządza się wybory uzupełniające do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów kadencji 2021-2023.

Wybory uzupełniające do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów kadencji 2021-2023
zostaną przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2021 roku na Wydziale Chemii,

na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Kandydatury należy zgłaszać w dniach 22-23 listopada 2021 roku.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w poniższym załączniku.


 Link do informacji źródłowej na stronie Samorządu Studentów UMCS


źr. : strona internetowa Samorządu Studentów UMCS


    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2021