wybory przedstawiciela Wydziału Chemii do Senatu

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

informuje

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
POSIADAJĄCYCH TYTUŁU NAUKOWEGO
LUB STOPNIA NAUKOWEGO
DOKTORA HABILITOWANEGO

że

wybory przedstawiciela Wydziału Chemii
do Senatu


odbędą się dnia 13 czerwca 2016 r. o godz. 8.45
w sali „M” im. Wł. Hubickiego


Przewodnicząca             
Wydziałowej Komisji Wyborczej    


Dr hab. Irena Choma prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    10 czerwca 2016