Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Chemii

Dnia 28 października 2021 r. na Wydziale Chemii została zorganizowana uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych. Tradycyjnego otwarcia uroczystości dokonała Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska.

Uroczystą promocję doktorów habilitowanych rozpoczęła Pani Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych – prof. dr hab. Małgorzatę Grabarczyk od prezentacji sylwetek
dr hab. Liliany Mazur i dr hab. Mariusza Barczaka prof. UMCS, którzy uzyskali stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
w dyscyplinie nauki chemiczne.


Promowani doktorzy habilitowaniuzyskali stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne, a następnie odebrali dyplom i gratulacje z rąk Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej. Nadmienić należy, że dr hab. Mariusz Barczak podczas oczekiwania na uroczystą promocję na Wydziale Chemii UMCS – wydłużony ze względu na pandemię, uzyskał stopień profesora uczelni.

W drugiej części uroczystości nastąpiła promocja doktorów, którzy zgodnie
z tradycją akademicką złożyli uroczyste ślubowanie w języku łacińskim
i otrzymali dyplomy.

Do grona doktorów nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
Wydziału Chemii UMCS w Lublinie dołączyli:

 • dr Gracja Fijałkowska, której promocji dokonała
  prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska,
 • dr Karolina Lament, której promocji dokonała Pani Dziekan Wydziału
  prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
 • dr Przemysław Nowakowski, którego promocji dokonała Pani Dziekan Wydziału
  prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
 • dr Przemysław Pączkowski, którego promocji dokonała
  prof. dr hab. Barbara Gawdzik
 • dr Agnieszka Sasal, której promocji dokonała
  prof. dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko
 • dr Alicja Skiba, której promocji dokonała Pani Prorektor ds. studentów
  i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska.

Dotychczas, w historii Wydziału Chemii (licząc od daty wyodrębnienia wydziału
dn. 1 lutego 1989 roku) 104 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego,
a stopień doktora uzyskało 297 osób.

Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych zwieńczył
hymn „Gaudeamus igitur”.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć relacjonujących uroczystość promocji.

Galeria zdjęć: fot. Bartosz Proll; fot. Urszula Jackowska

Zdjęcie główne: fot. Bartosz Proll

 


  Aktualności

  Data dodania
  29 października 2021