Szkolenie z pisania wniosków do NCN

W maju odbędą się szkolenia dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w najbliższych konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Do 15 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w konkursach:

 • OPUS 11  konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs nie zawiera ograniczeń dotyczących etapu kariery naukowej Kierownika lub Wykonawców projektu.
 • SONATA 11  konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in. urlopów macierzyńskich czy wychowawczych).
 • PRELUDIUM 11  konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci).
 • POLONEZ 2 – konkurs na projekty badawcze naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Wnioski w wyżej wymienionych konkursach składa się w systemie OSFNa stronie Narodowego Centrum Nauki można zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami przygotowywania wniosków. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o konkursach i na indywidualne konsultacje. Przypominamy również, że wszystkie składane przez Państwa wnioski powinny być sprawdzone pod względem administracyjnym i finansowym przez Pracowników Biura ds. Badań Naukowych.

Szkolenia wprowadzające dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów OPUS, SONATA i PRELUDIUM odbędą się:

 • 16 maja (poniedziałek) o godz. 11 w sali Rady Wydziału Humanistycznego
 • 20 maja (piątek) o godz. 10 w sali Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników, Doktorantów i Studentów.

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beatą Herbaczyńską-Stankevičmgr Joanną Górką i mgr Pawłem Mazurkiem.
Pokój 1302, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Karol Pilorz
  Data dodania
  14 maja 2016