Szkolenia w Laboratorium Analitycznym

Laboratorium Analityczne Wydziału Chemii UMCS zaprasza na kolejną edycję szkoleń: "System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym" oraz "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym".

Szkolenia odbędą się odpowiednio dnia 20 oraz 27 stycznia (sobota) na Wydziale Chemii.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.lab.umcs.lublin.pl/szkolenia.php

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    5 stycznia 2018