Spotkanie autorskie – promocja książki „Wanda Brzyska. Moje życie”

Uprzejmie informujemy, że 16.11.2021 r. o godz. 17.00 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbędzie się spotkanie poświęcone książce „Wanda Brzyska. Moje życie” wydanej przez Wydawnictwo UMCS, dzięki wspólnym staraniom Wydziału Chemii UMCS, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
oraz Urzędu Miasta Lublin.

Patronat honorowy nad książką objął Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk.
Organizatorami spotkania są Wydział Chemii UMCS
oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział w Lublinie.


W Małej Sali Widowiskowej spotkamy się z red. Krzysztofem Załuskim – autorem książki poświęconej profesor Wandzie Brzyskiej – pierwszej kobiecie na stanowisku prorektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W spotkaniu wezmą również udział członkowie najbliższej rodziny Pani Profesor – córka Dorota Weiss z mężem Januszem i wnuki,
by wspólnie z autorem książki i przybyłymi gośćmi porozmawiać o najważniejszych momentach z życia pani profesor i o jej wielkich pasjach: pracy naukowej i dydaktycznej oraz spadochroniarstwie sportowym, które przez wiele lat uprawiała.     

Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Dorota Kołodyńska przedstawi biografię naukową profesor Wandy Brzyskiej, przypominając jej ogromny wkład w rozwój chemii koordynacyjnej w kraju i na świecie, a w szczególności w badania właściwości nowych związków kompleksowych lantanowców i pierwiastków d-elektronowych. W swoim dorobku prof. dr hab. Wanda Brzyska ma 284 artykuły naukowe, 147 komunikatów i posterów prezentowanych na konferencjach krajowych
i międzynarodowych, 105 zestawów danych rentgenowskich powstałych we współpracy
z Powder Diffraction File i 10 patentów naukowych.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz rektorskich uniwersytetu, władze Wydziału Chemii UMCS i Instytutu Nauk Chemicznych UMCS
oraz przedstawiciele środowiska akademickiego i naukowego:

 • Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski,
 • Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia,
  prof. dr hab. Dorota Kołodyńska,
 • Prorektor UMCS ds. nauki i współpracy międzynarodowej,
  prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
 • Dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
 • Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
 • Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
  prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek
 • Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,
  prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
 • Prezes Klubu Seniorów Lotnictwa,
  działającego przy Aeroklubie Lubelskim w Radawcu, Janusz Stachowicz
  oraz inni przedstawiciele Klubu Seniorów Lotnictwa
 • Dyrektor Wydawnictwa UMCS – Aneta Okuń-Jaśkowiak

Podczas potkania będzie można nabyć książkę „Wanda Brzyska. Moje życie” wydaną przez Wydawnictwo UMCS oraz poznać okoliczności jej powstawania i współpracy z prof. Wandą Brzyską – przy jej tworzeniu i opracowywaniu archiwaliów fotograficznych. Spotkanie będzie unikalną okazją, aby poznać tradycje rodzinne i fakty z życia, które ukształtowały bohaterkę książki – prof. Wandę Brzyską jako przyszłego uczonego i wychowawcę wielu pokoleń chemików Wydziału Chemii UMCS.

Materiał filmowy będący częścią monografii „Wanda Brzyska. Moje życie” autorstwa Krzysztofa Załuskiego. Wydanej nakładem Wydawnictwa UMCS, Lublin 2021.
Autor: Jakub Kotynia

Rejestracja na spotkanie jest otwarta do dn. 15.11.2021 r.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny wypełnić online formularz znadujący się do poniższym linkiem.

Link do formularza zgłoszeniowego

Spotkanie odbędzie się według zasad sanitarnych obowiązujących w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników lub wcześniejsze zamknięcie rejestracji.

Dodatkowe informacje o książce red. Krzysztofa Załuskiego „Wanda Brzyska. Moje życie”
są dostępne pod tym linkiem na stronie Wydawnictwa UMCS.

Adres miejsca spotkania:

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka
ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin

Mała Sala Widowiskowa
(na parterze – od wejścia głównego po prawej stronie)

  Aktualności