Relacja z 68. Olimpiady Chemicznej w Okręgu Lubelskim – II etap

W dniach 28 i 29 stycznia 2022 r. na Wydziale Chemii UMCS odbył się drugi etap 68. Olimpiady Chemicznej w Okręgu Lubelskim, w którym wzięło udział 14 zawodników – uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Etap składał się z dwudniowych zawodów, podzielonych na części: teoretyczną i laboratoryjną.

Pierwszego dnia, uczniowie pisemnie rozwiązywali 5 obszernych zadań teoretycznych. W drugim dniu, w części laboratoryjnej, zawodnicy wykonywali zadania praktyczne. Uczestników zawodów zaszczyciła swoją obecnością Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia – prof. dr hab. Dorota Kołodyńska. Nad prawidłowym przebiegiem całości drugiego etapu w Okręgu Lubelskim czuwała Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk oraz Sekretarz – dr Joanna Reszko-Zygmunt. Recenzentami prac byli dr Mariola Iwan oraz dr Łukasz Szajnecki.

Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada Chemiczna działa za zgodą Ministra Edukacji i Nauki, jest finansowana z budżetu MEiN oraz podlega prawu oświatowemu.

Wszystkim uczestnikom II etapu 68. Olimpiady Chemicznej,
życzymy awansu do ogólnopolskiego finału.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji zdjęciowej z wydarzenia!


Fot. ze zbioru Komitetu Okręgowego Olimpiady

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2022