Rejestracja projektów na XVII Lubelski Festiwal Nauki do 30.06.2021

Wydział Chemii UMCS informuje, że została uruchomiona rejestracja projektów
do zaprezentowania na XVII Lubelskim Festiwalu Nauki, który odbędzie się
w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!".


Koordynatorem wydziałowym XVII Lubelskiego Festiwal Nauki
na Wydziale Chemii UMCS jest dr Agnieszka Marcewicz-Kuba
Kontakt e-mail: aga@umcs.pl

Lista koordynatorów UMCS znajduje się na stronie festiwalu: https://www.festiwal.lublin.pl/#komitety

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW W RAMACH XVII LFN UPŁYWA
W DNIU 30 CZERWCA 2021 r.

Kto może przygotować projekt na XVII Lubelski Festiwal Nauki?

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • pracownicy administracyjni,
 • pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni,
 • studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych,
 • studenci studiów doktoranckich,
 • studenci studiów podyplomowych,
 • studenckie koła naukowe,
 • organizacje studenckie

Tegoroczna edycja XVII Lubelskiego Festiwal Nauki organizowany jest w formie hybrydowej. Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwal Nauki stawiają nacisk
na umiędzynarodowienie festiwalu.


PROJEKTY MOŻNA ZGŁASZAĆ W FORMIE ONLINE LUB TRADYCYJNEJ,
W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM ORAZ INNYCH JĘZYKACH OBCYCH.

Celem Festiwalu jest przede wszystkim upowszechnianie nauki w społeczeństwie,
w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych.

Wytyczne zgłaszania projektów :
https://www.festiwal.lublin.pl/regulamin-zalacznik-1/


Regulamin XVII Lubelskiego Festiwal Nauki dostępny jest pod linkiem: https://www.festiwal.lublin.pl/regulamin/

Zachęcamy do śledzenia informacji o Lubelskim Festiwalu Nauki na stronie internetowej organizatora festiwalu: Lubelski Festiwal Nauki - strona internetowa

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

  Aktualności

  Data dodania
  25 czerwca 2021