Przypomnienie o ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z upublicznioną
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Informacją w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego” z dn. 8 czerwca 2020 r.
nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji.

Informowaliśmy studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich na ten temat na stronie internetowej Wydziału Chemii UMCS dn. 14.05.2020 r.

W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji ponownie informujemy,
że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego
są ważne co najmniej do 30 listopada.

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni
po jego zakończeniu,
 legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z treścią rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji.

Dodatkowo wyjaśniamy, iż mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna)
jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

Termin ograniczeń może ulec zmianom, zachęcamy do śledzenia aktualnych komunikatów na stronie internetowej Wydziału Chemii UMCS i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2020