Program START - składanie wniosków tylko do 31 października

Biuro ds. Badań Naukowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w konkursie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Program START to roczne stypendium dla wybitnych młodych naukowców (doktorantów lub pracowników uczelni ze stopniem magistra lub doktora) ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 lat (okres ten może być wydłużony o maksymalnie 2 lata w określonych w Regulaminie okolicznościach) i którzy posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 października 2016 r. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej FNP.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z powyższą ofertą oraz do złożenia swojego wniosku.

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych: mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
Pokój 1302, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    24 października 2016