Plakaty sanitarne z instrukcjami

Polecamy społeczności Wydziału Chemii UMCS zapoznanie się z plakatami sanitarnymi, które pojawiły się na terenie wydziału i Kampusu UMCS.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawionych w formie materiałów graficznych
i pisemnych zaleceń dotyczących pandemii koronawirusa COVID-19.

Zachęcamy do pobierania i wydruku plakatów i informacji w zależności od potrzeb,
także z uwzględnieniem różnych wersji językowych dla pracowników i studentów
 – w językach polskim, angielskim, ukraińskim.

Wzajemnie dbajmy o wspólne bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej.

 

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2020