Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków

Informujemy, iż 1 września otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowym w ramach programu Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu fotoniki.

Zakres merytoryczny konkursu:

The most relevant sensing technologies with the highest impact on the human life relate to the following five application areas: 
 • Safety including food safety
 • Civil security
 • Manufacturing/production
 • Environmental monitoring
 • Medical applications
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 • Austria (koordynator) -  Austrian Research Promotion Agency (FFG)
 • Flandria (Belgia) - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
 • Izrael - MATIMOP-ISERD
 • Niemcy - DI Technologiezentrum GmbH - Funding Agency on behalf of the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT)
 • Toskania (Włochy) - Regione Toscana
 • Turcja - The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
 • Wielka Brytania - Innovate UK

Daty zamknięcia naboru wniosków: wnioski wstępne: 5 grudnia 2016 r. , wnioski pełne: 29 marca 2017 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: III kwartał 2017 r.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR: na dofinansowanie udziału polskich podmiotów przeznaczono budżet w wysokości 1 000 500 euro.
 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

  Aktualności

  Autor
  Karol Pilorz
  Data dodania
  4 października 2016