Organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii w semestrze zimowym w roku ak. 2021/22

W roku akademickim 2021/22 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemii UMCS
będą prowadzone w systemie hybrydowym.

Ogólnie przyjęto zasadę, że wykłady będą prowadzone (z nielicznymi wyjątkami)
w trybie zdalnym.

Według nowego Zarządzenia Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii wykłady w grupach
powyżej 35 studentów prowadzi się w formie kształcenia na odległość.

Ze względu na brak wystarczającej liczby większych sal wykładowych oraz konstrukcję planu zajęć duża część wykładów dla mniejszych grup będzie również prowadzona,
w porozumieniu z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia,
w formie zdalnej.

Wszystkie zajęcia o charakterze praktycznym (laboratoria, seminaria, ćwiczenia)
będą prowadzone stacjonarnie.

Dziekan

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska


 

    Aktualności

    Data dodania
    16 września 2021