Olimpiada Chemiczna

W sobotę, 26 listopada 2022 r., punktualnie o godzinie 11:00 w Auli im. Profesora Jarosława Ościka Collegium Chemicum Wydziału Chemii UMCS rozpoczął się I etap 69. Olimpiady Chemicznej. Uczestników zawodów swą obecnością zaszczyciła Pani prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia. W uroczystym otwarciu etapu wzięły udział także przedstawicielki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego – organizatora Olimpiady – w osobach prof. dr hab. Agnieszki Nosal-Wiercińskiej oraz dr hab. Beaty Podkościelnej, prof. UMCS. Gościliśmy także Panią dr Mariolę Iwan – wieloletnią Recenzent i Sekretarz Olimpiady. Nie zabrakło Nauczycieli oraz Rodziców, którzy przybyli na Olimpiadę wraz ze swoimi podopiecznymi.

Na zawody I etapu przybyło 46 uczniów z 22 szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Najliczniej reprezentowane było I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie (12 uczniów) oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim (6 uczniów). Spośród nauczycieli największą liczbą podopiecznych mogli pochwalić się mgr Piotr Jakubiec (15 zawodników) oraz dr Jadwiga Stachowicz (14 zawodników).

Olimpiadę otworzyła dr Joanna Reszko-Zygmunt prof. UMCS, Członek Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej oraz Sekretarz Olimpiady w Okręgu Lubelskim. Następnie głos zabrały Pani Prorektor UMCS prof. dr hab. Dorota Kołodyńska oraz prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, które ciepłym słowem wsparły zawodników i życzyły wszystkim sukcesów. Komisyjnie, z udziałem zawodników otworzono kopertę z zadaniami, rozdano treści zadań i rozpoczęto odmierzanie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań. Nad prawidłowym przebiegiem etapu w Okręgu Lubelskim czuwali dr hab. Renata Łyszczek, prof. UMCS, dr Łukasz Szajnecki oraz mgr Iwona Rusinek.

I etap Olimpiady obejmował 5 obszernych zadań teoretycznych, na rozwiązanie których uczniowie mieli 5 godzin zegarowych. Zawody przebiegły w miłej atmosferze, a stres na pewno łagodziły drugie śniadanie i słodka przekąska ufundowane przez organizatorów Olimpiady. Wszystkim uczestnikom I etapu 69. Olimpiady Chemicznej, życzymy awansu do kolejnego etapu!

Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada Chemiczna działa za zgodą Ministra Edukacji i Nauki, jest finansowana z budżetu MEiN oraz podlega prawu oświatowemu.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji zdjęciowej z wydarzenia!

Fot. ze zbioru Komitetu Okręgowego Olimpiady

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2022