Olimpada Chemiczna

W dniach 27 i 28 stycznia 2023 r. na Wydziale Chemii UMCS odbył się etap drugi 69. Olimpiady Chemicznej. Ten etap Olimpiady to dwudniowe zawody: teoretyczne i laboratoryjne. W Okręgu Lubelskim, jak co rocznie, zawody odbyły się na Wydziale Chemii UMCS.

W piątek, 27 stycznia 2023 r., punktualnie o godzinie 12:00 w Auli M im. Profesora W. Hubickiego Wydziału Chemii UMCS rozpoczął się etap teoretyczny 69. Olimpiady Chemicznej. W uroczystym otwarciu etapu wzięła udział pani prof. Małgorzata Grabarczyk, przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Okręgu Lubelskim, Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS oraz dr hab. Beata Podkościelna prof. UMCS – przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które pogratulowały zawodnikom awansu to tego etapu Olimpiady i życzyły wszystkim awansu do kolejnego etapu Olimpiady.

Komisyjnie, z udziałem zawodników otworzono kopertę z zadaniami, rozdano treści zadań i rozpoczęto odmierzanie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań. Nad prawidłowym przebiegiem obu etapów w Okręgu Lubelskim czuwali: dr Joanna Reszko-Zygmunt – sekretarz Olimpiady w Okręgu Lubelskim oraz Recenzenci: dr hab. Renata Łyszczek, prof. UMCS i dr Łukasz Szajnecki. Zawody teoretyczne obejmowały 5 obszernych zadań. Czas przeznaczony na tą część to 5 godzin zegarowych.

W sobotę, 28 stycznia 2023 r. odbyła się część laboratoryjna II etapu Olimpiady. Uczestników zawodów swą obecnością zaszczyciły i wsparły słowami otuchy: pani prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia oraz przedstawicielka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego – organizatora Olimpiady – w osobie pani prof. dr hab. Agnieszki Nosal-Wiercińskiej. Rozwiązywanie zadań laboratoryjnych rozpoczęło się o godz. 8:32. Na tą konkurencję przeznaczono 4 godziny zegarowe.

Na zawody II etapu Olimpiady Chemicznej przybyło 10 uczniów z 9 szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Najliczniej reprezentowane było I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim (2 uczniów). W II etapie Olimpiady uczestniczyli także uczniowie: I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, I Społecznego Liceum im. Unii Europejskiej w Zamościu, II LO im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie, IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie, Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego PADEREWSKI w Lublinie oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Warszawskiej Brygady Saperów i II LO im. Frycza-Modrzewskiego we Włodawie. Zawody przebiegły w miłej atmosferze, a stres na pewno łagodziły drugie śniadanie i słodka przekąska ufundowane przez organizatorów Olimpiady przy wsparciu Oddziału Lubelskiego PTCh. Wszystkim zawodnikom II etapu życzymy jak najlepszych wyników oraz awansu do Finału Olimpiady!

Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada Chemiczna działa za zgodą Ministra Edukacji i Nauki, jest finansowana z budżetu MEiN oraz podlega prawu oświatowemu.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji zdjęciowej z wydarzenia!

Fot. ze zbioru Komitetu Okręgowego Olimpiady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2023