Obchody 150 rocznicy urodzin polskiej noblistki, Marii Curie-Skłodowskiej w Leszczynach

Dnia 22 września 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, którego Prezesem jest Pan Grzegorz Skiba, zorganizowało w Leszczynach na terenie gminy Górno obchody 150 rocznicy urodzin polskiej noblistki, Marii Curie-Skłodowskiej.

Na tę uroczystość zaproszeni zostali m.in. Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Pani Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Pan Józef Szczepaniak oraz przedstawiciele Wydziału Chemii UMCS w osobach: Prodziekan Wydziału ds. Ogólnych, dr hab. Piotr Borowski i dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS.

Jednym z elementów obchodów było poświęcenie odrestaurowanego dzięki staraniom Stowarzyszenia nagrobku na znajdującym się na cmentarzu w Leszczynach grobie babci Marii Curie-Skłodowskiej, Salomei Skłodowskiej z Sagtyńskich. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Ryszard Zaborek. Uroczystości upamiętniające Marię Curie-Skłodowską zorganizowano też w Szkole Podstawowej imienia Noblistów Polskich w Leszczynach, której dyrektorem jest Pan Jerzy Snopek. Na trwającym blisko dwie godziny uroczystym spotkaniu z nauczycielami i uczniami było szereg atrakcji. Najpierw dr hab. Piotr Borowski krótko przedstawił historię UMCS i Wydziału Chemii, a prof.  Andrzej Komosa wygłosił wykład na temat działalności naukowej naszej Patronki. W dalszej kolejności uczniowie odegrali przygotowane uprzednio przedstawienie. Następnie odbył się drużynowy turniej, w którym brały udział cztery okoliczne szkoły. Turniej poświęcony był głównie życiu i działalności Marii Curie-Skłodowskiej; nie zabrakło również elementów z tematyki lokalnej. Wszyscy biorący udział uczniowie otrzymali drobne upominki, zaś zwycięzcy - nagrody, ufundowane m.in. przez UMCS. Na zakończenie uczestnicy zaproszeni zostali na obiad w szkolnej świetlicy, gdzie mieli okazję spróbować lokalnych przysmaków. Główną atrakcją były pyszne pierogi z mięsem i skwarkami, przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich i Panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno.

Zobacz też informację na stronie spgg.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    25 września 2017