NPMS i NPLSS – konferencje na Wydziale Chemii

Zaproszenie na VII Ogólnopolskie Sympozjum NPMS 2014.

Pragniemy Państwa zaprosić na kolejne VII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, które odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2014 r. na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.

Sympozjum stanowić będzie okazję do zaprezentowania dorobku naukowego, nowoczesnych procedur i badań analitycznych prowadzonych w Państwa macierzystych placówkach. Szczególnie gorąco zapraszamy przedstawicieli przemysłu.

Jednocześnie informujemy, że 9 czerwca odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, konferencja dedykowana studentom ostatnich lat studiów i doktorantom.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny

Więcej informacji

    Aktualności