Nowe projekty badawcze realizowane w Instytucie Nauk Chemicznych!

Jest nam miło poinformować o kolejnych sukcesach Pracowników i Doktorantów Instytutu Nauk Chemicznych.
W ramach rozstrzygniętych konkursów START (FNP)
oraz OPUS 18 i PRELUDIUM 18 (NCN) środki na badania
i aparaturę pozyskali:

Stypendia START 2020

dr Aleksandra Bogusz (w dziedzinie kształtowanie środowiska)

Łukasz Baran (w dziedzinie chemia fizyczna)

    

Konkursu OPUS 18

Prof. dr hab. Patryk Oleszczuk,
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ

Projekt pt. „Optymalizacja procesu kompostowania osadów ściekowych przy zastosowaniu biowęgli i biowęgli projektowanych w celu otrzymania kompostów o zredukowanym ryzyku środowiskowym i podwyższonych właściwościach nawozowych”, wartość dofinansowania 1 676 400 PLN (OPUS)

 

Konkurs OPUS 18

Dr hab. Paweł Mergo,
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW

Projekt pt. „Wielordzeniowe światłowody specjalne o dużej dwójłomności do jednoczesnych wieloparametrowych pomiarów”
(Konsorcjum z Politechniką Wrocławską – Lider,
UMCS – Partner), wartość dofinansowania
dla UMCS 547 920 PLN (OPUS)

Konkurs PRELUDIUM 18

Mgr Dominika Fila, KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ

Projekt pt. „Kompozyty na bazie alginianu jako perspektywa odzysku pierwiastków ziem rzadkich - surowców krytycznych”, wartość dofinansowania 136 200 PLN (PRELUDIUM)

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2020