Moduł nauczycielski

ZAPRASZAMY wszystkich studentów I i II roku I stopnia Wydziału Chemii
do wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach w ramach
Modułu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela chemii.
Zajęcia wchodzące w skład modułu trwają przez pięć semestrów studiów I stopnia i trzy semestry studiów II stopnia, obejmują łącznie 390 godzin wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk w szkole.

Moduł kształcenia realizowany jest równolegle ze studiami kierunkowymi. Efekty kształcenia osiągnięte w wyniku realizacji studiów kierunkowych i modułu kształcenia nauczycielskiego są zgodne ze "Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela" określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem (I˚ i II˚) daje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii, we wszystkich typach szkół.

Wszyscy studenci I i II roku I˚ chcący wziąć udział w dodatkowych zajęciach w ramach modułu, proszeni są o pobranie i wypełnienie podania / deklaracji uczestnictwa. Link do plików
Podanie należy złożyć w Dziekanacie (pok. 16)
do dnia 15.01.2020 r.
    Aktualności

    Autor
    Anna Sałamacha
    Data dodania
    9 stycznia 2020