Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii


ZAPRASZAMY wszystkich studentów I roku I stopnia
do wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach w ramach


Modułu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii

 

Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela chemii.

Zajęcia wchodzące w skład modułu trwają przez pięć semestrów studiów I stopnia i trzy semestry studiów II stopnia, obejmują łącznie 390 godzin wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk w szkole.

Moduł kształcenia realizowany jest równolegle ze studiami kierunkowymi.

Efekty kształcenia osiągnięte w wyniku realizacji studiów kierunkowych i modułu kształcenia nauczycielskiego są zgodne ze "Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela" określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem (I˚ i II˚) daje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii, we wszystkich typach szkół.

Studenci I roku I˚ Wydziału Chemii UMCS, chcący wziąć udział w dodatkowych zajęciach w ramach modułu, proszeni są o pobranie i wypełnienie podania / deklaracji uczestnictwa:

https://www.umcs.pl/pl/do-pobrania-dla-studentow,678.htm

Skan podania należy przesłać na jeden z wymienionych adresów e-mail: wieslawa.cyrankiewicz@mail.umcs.pl agnieszka.grymuza@mail.umcs.pl lub złożyć w Dziekanacie (pok. 16) do dnia 13.01.2023 r.

 

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2022