Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii

UWAGA

studenci I roku II ° CHCĄCY KONTYUOWAĆ udział w dodatkowych zajęciach w ramach

Modułu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii

proszeni są o pobranie i wypełnienie podania / deklaracji uczestnictwa w zajęciach na II° - warunek konieczny

https://www.umcs.pl/pl/do-pobrania-dla-studentow,678.htm

Skan podania należy przesłać na adres e-mail: wieslawa.cyrankiewicz@mail.umcs.pl lub złożyć w Dziekanacie (pok. 16) do dnia 07.10.2022 r.

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2022