Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Prof. dr hab. Ryszarda Dobrowolskiego

W dniu 04 września 2022 r. na Rynku Starego Miasta w Lublinie odbyło się IV Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie i Lubelskie Koło Pszczelarzy. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Prezydent Miasta Lublin.

 

Podczas niedzielnej uroczystości w Trybunale Koronnym Zastępca Prezydenta Lublina – Monika Lipińska wręczyła pracownikowi naszego Wydziału prof. dr hab. Ryszardowi Dobrowolskiemu "Medal Prezydenta Miasta Lublin."

Medal ten stanowi wyjątkowe wyróżnienie i został przyznany prof. dr hab. Ryszardowi Dobrowolskiemu w uznaniu za jego znaczące osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz cenny wkład w rozwój lubelskiego pasiecznictwa, w tym wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji pszczelarskich w mieście i regionie.

 

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    6 września 2022