Lista przedmiotów - zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym, narzędzia IT - semestr zimowy 2021/2022

Lista przedmiotów z których przeprowadza się

zaliczenia końcowe lub egzaminy na kierunku Chemia
w trybie zdalnym
wraz z informacją o ich formie oraz narzędziach IT
obowiązujących do ich przeprowadzenia

SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
(ostatnia aktualizacja: dn. 14.01.2022 r. , godz. 13:30 )

UWAGA! Informacje o egzaminach i zaliczeniach
mogą ulec zmianie,
przypominamy o sprawdzaniu daty i godziny ostatniej aktualizacji.

Przedmiot

rok

specjalność

prowadzący

forma egzaminu/zaliczenia

 

Analiza specjacyjna w kryminalistyce

I rok
II st.

Chemia kryminalistyczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Test poprzez aplikację Teams

Biologiczne i chemiczne skutki promieniowania jądrowego w organizmach żywych

II rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Zaliczenie pisemne z użyciem platformy Wirtualny Kampus

Lektorat języka angielskiego

III rok

Chemia podstawowa i stosowana, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Mgr Katarzyna Zalewska

Egzamin pisemny/online, platforma Wirtualny Kampus

Metody identyfikacji i rozdzielania związków biologicznie czynnych

II rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS

Zaliczenie – forma zdalna (Teams)

Podstawy dydaktyki

II rok

Moduł nauczycielski

Dr Anna Wójcik, prof. UMCS

On-line aplikacja FORMS

Przygotowanie psychologiczne do pracy w szkole podstawowej

I i III rok

Moduł nauczycielski

Dr Renata Wiechnik

Test pytań jednokrotnego wyboru za pośrednictwem Wirtualnego Kampusa UMCS

Socjologia

II rok

Chemia kryminalistyczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

MS Teams, test

Socjologia

III rok

Chemia podstawowa i stosowana, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, Analityka chemiczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

MS Teams, test

Technologia chemiczna

III rok

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Wojciech Gac prof. UMCS

Test z wykorzystaniem platformy Teams

Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Małgorzata Wójcik

Egzamin pisemny – platforma MS Teams

Wykład monograficzny

II rok
II st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Beata Cristóvão prof. UMCS

Zaliczenie – Teams (Forms)

Wykład monograficzny

II rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków,

Technologie fotoniczne i światłowodowe

Prof. dr hab. Paweł Szabelski

Test na platformie TEAMS

Związki mineralne stosowane w kosmetyce

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Andrzej Plak

Test (forma zdalna)


UWAGA!

Informacje o egzaminach i zaliczeniach mogą ulec zmianie,
przypominamy o sprawdzaniu daty i godziny ich ostatniej aktualizacji.

Lista przedmiotów z których zaliczenia końcowe lub egzaminy odbywają się w trybie zdalnym jest dostępna na stronie internetowej wydziału w zakładce:

Studenci -> Egzaminy i zaliczenia przedmiotów w trybie zdalnym.

Linki do informacji o narzędziach IT używanych
do egzaminów i zaliczeń:

MS Teams - praca i zajęcia online, Office 365

Wirtualny Kampus UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 stycznia 2022