Lista przedmiotów - zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym, narzędzia IT - semestr zimowy 2021/2022

Lista przedmiotów z których przeprowadza się

zaliczenia końcowe lub egzaminy na kierunku Chemia
w trybie zdalnym
wraz z informacją o ich formie oraz narzędziach IT
obowiązujących do ich przeprowadzenia

SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
(ostatnia aktualizacja: dn. 02.02.2022 r. , godz. 14:15 )

UWAGA! Informacje o egzaminach i zaliczeniach
mogą ulec zmianie,
przypominamy o sprawdzaniu daty i godziny ostatniej aktualizacji.

Przedmiot

rok

specjalność

prowadzący

forma egzaminu/zaliczenia

 

Analiza specjacyjna

I rok
II st.

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Egzamin pisemny/ MS Teams

Analiza specjacyjna w kryminalistyce

I rok
II st.

Chemia kryminalistyczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Test poprzez aplikację Teams

Analiza śladowa elektrochemiczna

I rok
II st.

Analityka chemiczna, Chemia kryminalistyczna

 

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS

Egzamin pisemny/ MS Teams

Biologia komórki

I rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Joanna Strubińska

Egzamin pisemny/test za pośrednictwem Wirtualnego Kampusu UMCS

Biologiczne i chemiczne skutki promieniowania jądrowego w organizmach żywych

II rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Zaliczenie pisemne z użyciem platformy Wirtualny Kampus

Biotechnologia

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Renata Bancerz

Test – Wirtualny Kampus

Botanika farmakologiczna

I rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Małgorzata Wrzesień

Egzamin - test na MS Teams

Chemia fizyczna

II rok

Chemia kryminalistyczna, Analityka chemiczna, Chemia podstawowa i stosowana

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

Egzamin pisemny, Teams

Chemia nieorganiczna

II rok

Chemia kryminalistyczna

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska

Egzamin w aplikacji MS Teams

Chemia organiczna

III rok

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Marek Stankevič, prof. UMCS

Egzamin/Teams

Chemia teoretyczna

I rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Paweł Szabelski

Test na platformie TEAMS

Dermatologia kosmetyczna

II rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk

Egzamin on-line na Teams

Fizykochemia granic faz

I rok
II st.

Analityka chemiczna, Chemia materiałowa,

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Egzamin, test na platformie Teams

Fizykochemia granic faz w układach biologicznych

I rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Zaliczenia, test na platformie Teams

Lektorat języka angielskiego

III rok

Chemia podstawowa i stosowana, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Mgr Katarzyna Zalewska

Egzamin pisemny/online, platforma Wirtualny Kampus

Metody identyfikacji i rozdzielania związków biologicznie czynnych

II rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS

Zaliczenie – forma zdalna (Teams)

Physical adsorption on solid surfaces - theoretical bases and applications

I rok
II st.

Materials Chemistry

Prof. dr hab. Paweł Szabelski

Test na platformie TEAMS

Podstawy dydaktyki

II rok

Moduł nauczycielski

Dr Anna Wójcik, prof. UMCS

On-line aplikacja FORMS

Przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole podstawowej

III rok,

I rok
II st.

Moduł nauczycielski

Dr Anna Grabowiec

Zaliczenie pisemne – test/

Wirtualny Kampus

Przygotowanie psychologiczne do pracy w szkole podstawowej

I i III rok

Moduł nauczycielski

Dr Renata Wiechnik

Test pytań jednokrotnego wyboru za pośrednictwem Wirtualnego Kampusa UMCS

Radiochemia i techniki radioizotopowe

III rok

Chemia podstawowa i stosowana

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Egzamin pisemny - z użyciem platformy Wirtualny Kampus

Socjologia

II rok

Chemia kryminalistyczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

MS Teams, test

Socjologia

III rok

Chemia podstawowa i stosowana, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, Analityka chemiczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

MS Teams, test

Solid-state chemistry

I rok
II st.

Materials Chemistry

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

Egzamin pisemny, Teams

Symulacje komputerowe

II rok
II st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Paweł Bryk, prof. UMCS

Egzamin - test na platformie TEAMS

Synteza i chemia organicznych związków chiralnych

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Marek Stankevič, prof. UMCS

Egzamin/Teams

Technologia chemiczna

III rok

Chemia kryminalistyczna, Analityka chemiczna, Chemia podstawowa i stosowana

Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS

Test z wykorzystaniem platformy Teams

Wybrane metody analizy Instrumentalnej

III rok

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS

Egzamin pisemny/ MS Teams

Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Małgorzata Wójcik

Egzamin pisemny – platforma MS Teams

Wykład monograficzny

II rok
II st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS

Zaliczenie – Teams (Forms)

Wykład monograficzny

II rok
II st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków,

Technologie fotoniczne i światłowodowe

Prof. dr hab. Paweł Szabelski

Test na platformie TEAMS

Zastosowanie informatyki w chemii

II rok

Chemia podstawowa i stosowana, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko

Egzamin pisemny na platformie Teams (Test)

Związki mineralne stosowane w kosmetyce

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Andrzej Plak

Test (forma zdalna)

 

UWAGA!

Informacje o egzaminach i zaliczeniach mogą ulec zmianie,
przypominamy o sprawdzaniu daty i godziny ich ostatniej aktualizacji.

Lista przedmiotów z których zaliczenia końcowe lub egzaminy odbywają się w trybie zdalnym jest dostępna na stronie internetowej wydziału w zakładce:

Studenci -> Egzaminy i zaliczenia przedmiotów w trybie zdalnym.

Linki do informacji o narzędziach IT używanych
do egzaminów i zaliczeń:

MS Teams - praca i zajęcia online, Office 365

Wirtualny Kampus UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2022