Konkurs "Złoty Medal Chemii" 2021

Wydział Chemii UMCS zachęca do zapoznania się z informacjami Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk o Konkursie "Złoty Medal Chemii", skierowanym do studentów kończących studia I stopnia obroną prac dyplomowych w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane
i obronione w roku akademickim 2020/2021.


Konkurs "Złoty Medal Chemii" XI Edycja (2021) ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę
www konkursu www.zlotymedalchemii.pl uruchamiając program zgłoszenia
kandydatów (przycisk „REJESTRACJA / ZGŁOSZENIE PRACY”).

NABÓR ZGŁOSZEŃ ROZPOCZYNA SIĘ 1. LIPCA 2021 R.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2020/2021. Rozpatrywane będą również prace obywateli polskich obronione na uczelniach poza granicą Polski. 

Do zgłoszenia należy dołączyć (w postaci plików pdf) następujące materiały:

 • CV z podstawowymi danymi osobowymi oraz opisem przebiegu studiów
  i informacją o stypendiach/nagrodach, publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych itp; 
 • dyplom (ew. zaświadczenie o ukończeniu studiów) wraz z listą ocen
  (podpisany wyciąg z suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów);
 • opinię promotora/opiekuna pracy licencjackiej/inżynierskiej; 
 • jednostronicowe streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • pełny tekst pracy licencjackiej/inżynierskiej; 
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu oraz zgodę (ustaloną z opiekunem pracy) w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia
  na publikację pracy na serwerze IChF PAN
  (Wzór pod regulaminem na stronie głównej organizatora konkursu w zakładce "Regulamin").

  Wymienione materiały należy przesłać w dwóch plikach pdf zawierających:
  • plik 1: CV, odpis dyplomu lub zaświadczenia, opinie promotora, streszczenie pracy, wymagane zgody i ewentualnie kopie publikacji;
  • plik 2: pełny tekst pracy.

  Zgłoszenie jest dwuetapowe: rejestracja uczestnictwa i, po uzyskaniu potwierdzenia otwarcia konta i tymczasowego hasła, przesłanie dokumentacji.

  Jeśli wyniki opisane w pracy licencjackiej/inżynierskiej były podstawą przyjętych/zgłoszonych do druku publikacji naukowych, zaleca się ich załączenie. 

Terminy

Rozpoczęcie naboru zgłoszeń: 1 lipca 2021.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 8 października 2021.

Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości:

I NAGRODA - 10 tys. zł
II NAGRODA - 5 tys. zł
III NAGRODA - 2,5 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu "Złoty Medal Chemii" XI Edycja (2021)
dostępne są na stronie internetowej organizatorów : www.zlotymedalchemii.pl

  Aktualności

  Data dodania
  21 czerwca 2021