Konkurs NCN OPUS – ST o stypendium dla doktoranta w Instytucie Nauk Chemicznych, Wydziału Chemii UMCS

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym
o stypendium dla doktoranta w Instytucie Nauk Chemicznych,
Wydziału Chemii UMCS, t
yp konkursu NCN: OPUS – ST

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko stypendysty-doktoranta
dotyczy uczestniczenia w realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki
pt. "Wielordzeniowe światłowody specjalne o dużej dwójłomności
do jednoczesnych wieloparametrowych pomiarów” nr 2019/35/B/ST7/04135

realizowanym w Instytutcie Nauk Chemicznych,
Wydziału Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Termin składania ofert: do dn. 27 września 2021 r. , do godziny 12:00

Treść ogłoszenia i informacje dotyczące formy składania ofert, skan dokumentu powołania komisji znajdują się w poniższych załącznikach:


    Aktualności

    Data dodania
    16 września 2021