Konkurs „NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA AGRO”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA AGRO” organizowanego dla studentów i absolwentów przez Bank BNP Paribas.

Doceniając rozwój nauk rolniczych, m.in. agrochemii, organizatorzy konkursu postrzegają realizowane badania i wdrażane innowacje jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych.

Jest to druga edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką wdrażania osiągnięć naukowych w rozwój gospodarczy sektora rolno-spożywczego.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2019 lub w 2020 r. Problematyka prac musi być związana z szeroko rozumianym rozwojem agrobiznesu, tj. postępem, innowacyjnością i rozwojem gospodarstw rolnych, terenów wiejskich oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, przemysłu rolno-spożywczego itp.

Celem konkursu „NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA AGRO” jest propagowanie wiedzy, niezbędnej dla rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego w sposób nowoczesny, zrównoważony i konkurencyjny.

Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe I, II i III stopnia
oraz nagroda specjalna (w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej),
o łącznej wartości 8.000 zł brutto.

Szczegóły dotyczące konkursu opublikowane są na stronie organizatora konkursu.

Termin zgłoszeń upływa 31 października br.,
rozstrzygnięcie nastąpi do 30 listopada br.

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2020