Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy – projekt „Debiut naukowy 2022" – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD"

Wydział Chemii UMCS zachęca swoich studentów, doktorantów i absolwentów
do zapoznania się z informacjami o konkursie na innowacyjny artykuł naukowy
– projekt „Debiut naukowy 2022"
– „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD".

Dwunasta edycja konkursu dotyczącego tematyki zrównoważonego rozwoju
i europejskiego zielonego ładu jest wspólnie organizowana przez:

  • Biuro prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,
  • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
  • Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
  • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami
przekazanymi przez Organizatorów:


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, w ramach projektu, 

pt.:„Debiut naukowy 2022" – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD"

Dwunastą edycję projektu organizują:
Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.


Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.


Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 28 lutego 2022 r.

1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.

2. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił
do pojęcia „zrównoważonego rozwoju i/lub europejskiego zielonego ładu".
Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.

3. Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w zeszytach
naukowych, w czasopismach naukowych lub jako rozdział w monografii.
O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy
i Rada Naukowa.

4. Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej
(plik Word i
PDF) na adres: hk@buzek.pl, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej.

5. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia.
Prace bez karty
zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.

6. Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.

7. Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka,
ul. 3 Maja 17/3, 40-097 Katowice,

z dopiskiem „Debiut naukowy 2022" oraz na adres e-mail: hk@buzek.pl .

8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 17 stycznia 2022 r.

9. Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora,
który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej
z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.

10. Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a przez prof. Jerzego Buzka
do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego.

Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia, w tym:
studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce
nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie
dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.

11. Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 28 lutego 2022 roku,
m. in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i
www.buzek.pl <http://www.buzek.pl>

12. Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się
z udziałem gości, recenzentów i Rady Naukowej jesienią 2022 roku.


13. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów
wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Biuro organizacyjne:

Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący
Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, Politechnika Śląska oraz PWSZ w Raciborzu
tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.,
Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych
tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,

Standardy edytorskie:

Artykuły można przysyłać w językach: polskim lub angielskim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: 2,5 cm Objętość ok. 10 stron
(to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.

Ponadto na stronie http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/ w specjalnej
zakładce załączamy formatkę, czyli zasady redagowania tekstów i tamże standardy
niezbędne
do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.


    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2021