IX Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie" 28.06.2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, dedykowanemu studentom i doktorantom, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. Spotkanie to towarzyszyć będzie konferencji „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”.

Organizatorami Sympozjum są Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. w formule on-line  z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Głównym celem sympozjum jest wymiana doświadczeń, informacji na temat aktualnie prowadzonych badań oraz nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy jej uczestnikami: studentami ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz doktorantami.

Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia związane m.in. z: naukami chemicznymi, chemią koordynacyjną, chemią supramolekularną, nanomateriałami, ochroną środowiska, medycyną, farmacją i biochemią, środkami bioaktywnymi i chemią kosmetyczną, adsorpcją i katalizą, przemysłem chemicznym oraz chemią rolną i gleboznawstwem.

Sądzimy, że będzie to doskonała okazja do zaprezentowania dorobku naukowego, nowoczesnych procedur i badań analitycznych prowadzonych w Państwa macierzystych placówkach.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska

Wszelkie informacje związane z sympozjum dostępne są na stronie internetowej:

http://nplss.umcs.lublin.pl

oraz pod adresem:

Katedra Chemii Nieorganicznej
Instytut Nauk Chemicznych

Wydział Chemii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 57 70, 81 537 57 27
e-mail: nplss.lublin@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2021