IX Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie"

Instytut Nauk Chemicznych UMCS wraz z Komitetem IX Ogólnopolskiego Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”,
zachęca do udziału w sympozjum dedykowanym studentom i doktorantom ,
które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r.

w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w IX Ogólnopolskim Sympozjum:
 „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”,   

które odbędzie się 28.06.2021 w formie on-line na platformie Microsoft Teams
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem

Termin zgłoszeń: do dnia 28.02.2021 godz. 23:59

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

UWAGA:
W ramach Konferencji każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden temat.
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane tematy zostaną zakwalifikowane
do prezentacji ustnej (15 min). Autorzy otrzymają powiadomienie mailem.

Załączniki:


Więcej informacji na stronie internetowej
IX Ogólnopolskiego Sympozjum
„Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”
:

http://nplss.umcs.lublin.pl/ 

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum!

    Aktualności

    Data dodania
    26 lutego 2021