IV Ogólnopolski Turniej All-Chemiczny

Dnia 10 marca 2018 roku na Wydziale Chemii UMCS odbył się I etap IV Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego.

Przypomnijmy, że jest to dwuetapowy turniej, w którym udział biorą trzyosobowe drużyny. Etap I, eliminacje (10 marca 2018), obejmuje konkurencję teoretyczną oraz konkurencję plakatową, etap II, finał (8 czerwca 2018), to konkurencja laboratoryjna dla ośmiu drużyn, które w etapie pierwszym zdobyły najwięcej punktów. Celem Turnieju jest rozwijanie i stymulowanie aktywności naukowej młodzieży uzdolnionej, przełamanie niechęci do nauk ścisłych, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej oraz wykorzystanie jej w praktyce przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od bieżącego roku szkolnego laureaci Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego otrzymają nagrodę specjalną, którą jest indeks na dowolną specjalność realizowaną przez Wydział Chemii UMCS.

W tym roku pieczę nad IV Ogólnopolskim Turniejem All-Chemicznym sprawował Komitet Główny Turnieju, a mianowicie przewodniczący, dr hab. Piotr Borowski, oraz członkowie: prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, dr hab. Renata Łyszczek, dr hab. Cecylia Wardak, dr hab. Ryszard Maciej Janiuk, Agnieszka Czubacka, Karolina Gąsior oraz członek honorowy dr hab. Magdalena Makarska-Białokoz.

Sprawy organizacyjne Komitet Główny powierzył Komitetowi Organizacyjnemu w składzie: przewodnicząca, mgr Katarzyna Domańska oraz członkowie: Marta Kalbarczyk, Ilona Kusz oraz Maciej Świtka. Opiekę naukową nad Komitetem Organizacyjnym sprawował dr Jacek Patkowski. Do pomocy zaangażowali się również inni studenci wspomnianego Koła.

Wszystko zaczęło się jeszcze przed 8 rano, kiedy na Wydziale pojawiły się pierwsze drużyny. Ich rejestracja zakończyła się około godziny 9. W bieżącej edycji otrzymaliśmy zgłoszenia od blisko 50 drużyn z całej Polski. Niestety, wobec pewnych ograniczeń, nie mogliśmy zakwalifikować wszystkich do udziału w Turnieju. O godzinie 9 odbyło się oficjalne otwarcie. Obecni byli: Prorektor UMCS ds. Kształcenia, dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS, Prorektor UMCS ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz Wicekurator Oświaty w Lublinie, Ryszard Golec. Nie zabrakło również Władz Wydziałowych w osobach Dziekana Wydziału Chemii, prof. dr hab. Anny Deryło-Marczewskiej i Prodziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, dr hab. Małgorzaty Grabarczyk, prof. UMCS. Obecna była również przewodnicząca lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS oraz zaproszeni goście. Otwarcie prowadzili: Przewodniczący Komitetu Głównego i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, zaś ciepłe słowa skierowane do Uczestników Turnieju skierowali Pani Rektor Alina Orłowska i Pan Kurator Ryszard Golec.

Konkurencja teoretyczna rozpoczęła się z niewielkim opóźnieniem. Drużyny zmagały się z 13 zadaniami z różnych działów chemii. Zadania dotyczyły m.in. problematyki chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej, czy też analitycznej, jednakże nacisk położony był na technologię chemiczną. Każda edycja Turnieju ma bowiem swoje hasło przewodnie. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę przyznania Nagrody Nobla Fritzowi Haberowi za wiekopomną syntezę amoniaku z pierwiastków. W roku 2017 obchodziliśmy setną rocznicę powstania czasopisma „Przemysł Chemiczny”, które od roku 1964 znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej jako jedno z niewielu polskich czasopism. Ponadto 1 grudnia 2017, a więc w bieżącym roku szkolnym, przypada 150 rocznica urodzin Ignacego Mościckiego, profesora, wybitnego polskiego chemika, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, założyciela w/w czasopisma (początkowo pojawiającego się pod nazwą „Metan”) i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939. Tak więc „Technologia Chemiczna” jako hasło przewodnie IV edycji wydała się organizatorom naturalnym wyborem.

W trakcie konkurencji teoretycznej opiekunowie drużyn spotkali się z Władzami Uczelni i Wydziału oraz zaproszonymi Gośćmi na poczęstunku, natomiast pracę rozpoczęła Komisja Plakatowa w składzie: pełniący funkcję przewodniczącego pod nieobecność prof. dr hab. Janusza Ryczkowskiego, dr Witold Zawadzki, prof. dr hab. Zbigniew Hubicki (członek Komisji), dr Ilona Sadok (członek honorowy Komisji) i Małgorzata Jabłońska (członek Komisji). Komisja wstępnie oceniała plakaty przywiezione przez poszczególne drużyny i przygotowywała się do dyskusji z ich autorami. Po konkurencji teoretycznej, około godziny 12, członkowie Komisji Plakatowej przez blisko dwie godziny rozmawiali z Uczniami znajdującymi się przy swoich posterach, decydując jednocześnie o ostatecznej liczbie punktów przyznanych danej drużynie w tej konkurencji. Jednocześnie niektórzy członkowie Komitetu Głównego oraz Komitetu Organizacyjnego, wspomagani przez osoby zaproszone, sprawdzali arkusze odpowiedzi według przygotowanego uprzednio modelu odpowiedzi. W celu zapewnienia pełnej obiektywności oceny dana osoba sprawdzała konkretne zadanie dla wszystkich drużyn. Ostatecznie, po zsumowaniu punktów z Konkurencji Teoretycznej (maksymalnie 90) i Plakatowej (maksymalnie 10), Komitet Główny wyłonił finalistów – 8 drużyn, które w czerwcu zmierzą się w konkurencji laboratoryjnej. Wyłoniono również autorów najciekawszych posterów. Finalistami okazali się (w kolejności zajętych miejsc):

 1. drużyna w składzie Jeremi Sobierski, Magdalena Sobiech i Michał Brzozowski, której opiekunem jest Pan Krzysztof Kuśmierczyk (V Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie),
 2. drużyna w składzie Emilia Saj, Natalia Drozdowska i Dominik Dulak, której opiekunem jest Pan Grzegorz Pach (Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.),
 3. drużyna w składzie Jakub Fedorowicz, Mikołaj Widz i Bartłomiej Pastuszak, której opiekunami są Pani Jadwiga Berecka oraz Pan Zbigniew Sobczak (Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie),
 4. drużyna w składzie Marta Gutkowska, Magdalena Warych i Bartłomiej Krzosek, której opiekunem jest Pani Barbara Suchecka (VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu),
 5. drużyna w składzie Bartosz Osojca, Michał Lenart i Piotr Liponoga, której opiekunem jest Pani Edyta Skrzypiec (Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku),
 6. drużyna w składzie Maja Sygacz, Agata Miecznikowska i Mateusz Gąbka, której opiekunem jest Pani Ewa Rej-Michalska (Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku),
 7. drużyna w składzie Jakub Tarczyński, Joanna Kałuska i Damian Koseski, której opiekunem jest Pani Joanna Pałdyna (Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim),
 8. drużyna w składzie Weronika Skrzypek, Alicja Łyjak i Wiktoria Marzec, której opiekunem jest Pani Beata Chmiel (Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku).

Natomiast najlepsze plakaty wykonały ex aequo następujące dwie drużyny: Nikodem Dąbrowski, Igor Kraszewski, Krzysztof Olender (opiekun – Pan Krzysztof Kuśmierczyk, V Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, tytuł plakatu – „Azotan amonu – metody otrzymywania, właściwości i zastosowanie”) oraz Aleksandra Marcyniuk, Amelia Sulima, Konrad Niedźwiadek (opiekun – Pani Magdalena Padiasek, Zespół  Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, tytuł plakatu – „Mocznik – metody otrzymywania, właściwości i zastosowanie”).

O godzinie 15 rozpoczęła się ceremonia zakończenia pierwszego etapu Turnieju. Najpierw Dziekan Wydziału chemii, prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, wręczyła wszystkim Uczestnikom dyplomy za uczestnictwo, zaś ich Opiekunom – podziękowania za trud włożony w przygotowanie swoich podopiecznych. Dyplomy i drobne upominki trafiły następnie do Autorów najlepszych plakatów. Ceremonię zakończył Przewodniczący Komitetu Głównego gratulując finalistom, dziękując za udział wszystkim drużynom oraz zapraszając do udziału w kolejnych edycjach Turnieju.

  Aktualności

  Autor
  Karol Pilorz
  Data dodania
  13 marca 2018