Immatrykulacja studentów

Immatrykulacja
studentów I roku studiów I stopnia Wydziału Chemii UMCS

 
odbędzie się w dniu 1 października 2022 r. o godz. 8.30 w auli im. Profesora Jarosława Ościka
(parter – budynek Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3)

 W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się na holu w budynku Collegium Chemicum o godz. 8.05.

Obecność na uroczystości jest obowiązkowa - zgodnie z Regulaminem studiów przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu następuje z chwilą złożenia ślubowania.

Ze względu na rangę uroczystości obowiązuje strój uroczysty.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2022